Riktlinjer för utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning

Riktlinjer avseende utbildning

Här kan du ladda ner dokument och riktlinjer avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt disputationer.

Studenter utanför studenthuset, Stockholms universitet

Fakultetens riktlinjer och rekommendationer under pågående Corona-utbrott

Naturvetenskapliga områdets fastställda riktlinjer och rekommendationer för undervisning, avsteg från fastställda kursplaner, VFU samt disputationer och licenciatseminarier under pågående Corona-utbrott.

Riktlinjer rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du riktlinjer och mallar avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Riktlinjer rörande utbildning på forskarnivå

Information om de riktlinjer och dokument som gäller för forskarutbildningen.

Naturvetenskapliga områdets handledning gällande utformandet av doktorsavhandlingar

Denna handledning syftar till att underlätta utformandet av doktorsavhandlingar så att nationella och lokala regler följs.

Riktlinjer rörande disputationer

Här kan du spara ner riktlinjer och blanketter avseende disputationer vid Naturvetenskapliga fakulteten.

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: