Filmer

Varför behöver vi vatten? Vilken är den största vattenutmaningen? Kan fiskar drunkna?

”Vattenfrågor – flaskpost till forskare” är 17 korta filmer. Varje film besvarar en fråga. Från vatten i cellerna till vatten i rymden – och allt däremellan. Flaskposterna hittas bl.a. på campus, i labbmiljöer, i Brunnsviken samt på forskningsstationerna Askö, Tarfala och Tovetorp. Längst ned finns även alla 17 filmer samlade i två delar.

Vilken är den största vattenutmaningen?

Johan R

Vad är moln?

Pia

Är båtar farliga för havet?

Britta

Kan man äta tång?

Lena K

Vem äger vattnet?

Johan K

Vad händer om glaciärerna smälter bort?

Ninis

Vad är en våg?

Peter L

Hur vet man hur det ser ut på botten?

Martin

Vattenfrågor del 1

Vattenfrågor del 1

Vattenfrågor del 2

Vattenfrågor del 2

Kan man dricka vatten från Mälaren?

Marko

Varför behöver vi vatten?

Peter

Hur mår Östersjön?

Lena K

Vilken fågel dyker djupast?

Henrik

Är det ont om vatten i Grekland?

Gia

Kan fisken ta slut?

Kristina

Kan fiskar drunkna?

Bertil

Hur mycket vatten behöver vi?

Johan K

Om vattnet tar slut på jorden kan vi då flytta till en annan planet?

Magnus N
Nyfisken
Östersjöns hus på Skansen
Vetenskapens Hus
Visningar av AlbaNova teleskopet
Nyfisken
Filmen om Svante
SU Alumni

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: