Företag & organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Företag & organisation
arbetsmarknadsdagen

Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag

I februari varje år anordnas naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag i Aula Magna och på Matematiska institutionen i Kräftriket.

Robert

Konst i vetenskap

Den lilla snigeln har precis kläckts och vinkar med ena antennen. I tre veckor satt Róbert Márkus och tittade i mikroskopet och väntade på att snigeln skulle kläckas. En sen kväll hände det och han lyckades fånga ögonblicket med kameran.

Forskningsskolan för gymnasiet
Vetenskapens Hus
Filmen om Svante
Rymden
Nyfisken
Visningar av AlbaNova teleskopet

Följ oss på Twitter!

SU Alumni

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A5
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: