Företag & organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Företag & organisation

Samverkan vid Naturvetenskapliga området 2017

Nedan följer ett urval av olika aktiviteter området har genomfört under 2017 i förhållande till uppgiften att samverka med det omgivande samhället.

ad

Många besökte naturvetarnas arbetsmarknadsdag

Årets arbetsmarknadsdag i Aula Magna besöktes av rekordmånga utställare och studenter.

Forskningsskolan för gymnasiet
Vetenskapens Hus
Filmen om Svante
Rymden
Nyfisken
Visningar av AlbaNova teleskopet
SU Alumni

Följ oss på Twitter!

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A5
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: