Filmer

Varför behöver vi vatten? Vilken är den största vattenutmaningen? Kan fiskar drunkna?

De 17 filmerna nedan ”Vattenfrågor – flaskpost till forskare” har spelats in under 2013, året som FN har utsett till internationella året för vattensamarbete. Frågorna kommer från femteklassare och syftet är att avsluta och sammanfatta vattenåret och att visa på bredden av den vattenforskning som pågår vid universitetet. Från vatten i cellerna till vatten i rymden – och allt däremellan. Flaskposterna hittas bl.a. på campus, i labbmiljöer, i Brunnsviken samt på forskningsstationerna Askö, Tarfala och Tovetorp. Längst ned finns även alla 17 filmer samlade i två delar.

Vilken är den största vattenutmaningen?

Johan R

Vad är moln?

Pia

Är båtar farliga för havet?

Britta

Kan man äta tång?

Lena K

Vem äger vattnet?

Johan K

Vad händer om glaciärerna smälter bort?

Ninis

Vad är en våg?

Peter L

Hur vet man hur det ser ut på botten?

Martin

Vattenfrågor del 1

Vattenfrågor del 1

Vattenfrågor del 2

Vattenfrågor del 2

Kan man dricka vatten från Mälaren?

Marko

Varför behöver vi vatten?

Peter

Hur mår Östersjön?

Lena K

Vilken fågel dyker djupast?

Henrik

Är det ont om vatten i Grekland?

Gia

Kan fisken ta slut?

Kristina

Kan fiskar drunkna?

Bertil

Hur mycket vatten behöver vi?

Johan K

Om vattnet tar slut på jorden kan vi då flytta till en annan planet?

Magnus N
Nyfisken
Forskningsskolan för gymnasiet
Vetenskapens Hus
Filmen om Svante
Rymden
Nyfisken
Visningar av AlbaNova teleskopet
SU Alumni

Följ oss på Twitter!

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: