Handledare för eleverna är doktorander på institutionerna och projekten är del av pågående forskning vid universitetet.

Du kan, om din egen skola tillåter det, låta arbetet du gör här ingå i ditt 100-poängsprojekt.

Mer om Forskningsskolan

126 elever får "provforska" under 2 veckor på Stockholms universitet.

Varje doktorand är handledare för 6 elever.

Projekten är en del av pågående forskning där handledaren "designar" projekten utifrån sin egen forskning.

Du får 2 veckor på ett forskningslab eller i fält inom inom områdena kemi, fysik, biologi eller geovetenskap.

Projektet får på många skolor användas som del i gymnasiearbetet på skolan – det beslutas dock av era respektive lärare på era skolor.

Hur kan jag komma med?

Vi gör ett besök på era skolor under läsåret där vi presenterar forskarskolan för NV 2 elever samtidigt som ni skriver på en intresselista.

Utlottning av platser sker april.

Kontaktlärare på skolan kommer meddela er om ni fått en plats.

I början av maj har vi ett obligatoriskt antagningsmöte där ni får ämne och handledare tilldelat.

I slutet av maj har ni fått ett brev från era respektive handledare.

I juni (2 veckor för midsommar) startar en unik upplevelse för de lyckligt lottade som fått plats.

Fysikums blogg om Forskningsskolan på Fysikum

Forskningsskola på Youtube

Vattenverk fick stänga efter upptäckt av gymnasieelev

För mer information, kontakta Forskare Agneta Norén, agneta.noren@dbb.su.se