Årskurs 7-9

ForskarFredag

ForskarFredag

Sista fredagen i september varje år anordnas ForskarFredag på AlbaNova samt på flera andra platser i Sverige. ForskarFredag är en vetenskapsfestival med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment.

Forskardagarna

Forskardagarna

Forskardagarna äger rum i början av oktober varje år och dess syfte är att göra aktuell forskning tillgänglig för omvärlden genom att presentera avhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt för omvärlden.

Facebook
Visningar av AlbaNova teleskopet
Vetenskapens Hus
SciLifeLab