Östersjöns hus på Skansen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Lärare & allmänhet
  6. Östersjöns hus på Skansen
Östersjöhuset på Skansen

Östersjöns hus på Skansen

Skansen nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, invigdes våren 2019. Stockholms universitets samarbete med dem ger en fantastisk plattform för att nå ut med vår breda vetenskapliga kunskap om Östersjön och om de marina utbildningar vi har. Det är också en fantastisk arena för möten med skolelever, lärare, journalister och andra grupper.

Spanar på fiskar i Östersjöakvariet på Skansen

Träffa en Östersjöexpert

Temadagar om Östersjön för gymnasiet, på Skansen Baltic Sea Science Center. Flera forskare från Stockholms universitet är med och pratar om tång, torsk, bottentrålning och politik.

Samverkan Årskurs 1-6
Samverkan högstadiet
Samverkan Gymnasium
SAmverkan allmänhet