Östersjöns hus på Skansen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Lärare & allmänhet
  6. Östersjöns hus på Skansen
Östersjöhuset på Skansen

Skolsamverkan

Östersjöns hus på Skansen

Skansen nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, invigdes våren 2019. Stockholms universitets samarbete med dem ger en fantastisk plattform för att nå ut med vår breda vetenskapliga kunskap om Östersjön och om de marina utbildningar vi har. Det är också en fantastisk arena för möten med skolelever, lärare, journalister och andra grupper.

Samverkan Årskurs 1-6
Samverkan högstadiet
Samverkan Gymnasium