Vad är Levande frågelådan?

Levande frågelådan är ett tillfälle för alla elever i åk 5 att besöka Stockholms universitet, träffa riktiga forskare och ställa naturvetenskapliga frågor om saker man har funderat över.

Naturvetenskap kan upplevas som krångligt och svårt, universitetet känns avlägset och få vet vad forskare egentligen gör. Vi vill visa barnen att det är kul och spännande med naturvetenskap och att forskare är vanliga människor, män och kvinnor i alla åldrar, långt ifrån bilden av en disträ gammal gubbe med vit rock och stort spretigt hår. 

Illustration: Nino Keller


Hur går det till?

Frågelådan arrangeras i maj varje år i Aula Magna. Intresserade skolor kan få förberedande besök i sin skola av Naturvetenskapliga fakultetens kommunikatörer och vi försöker att hinna med så många skolor vi kan. Besöken varar ungefär 30 minuter och vi berättar då om universitetet, presenterar forskarpanelens ämnesområden och hinner även med ett litet experiment. Eleverna får efter besöket skicka in sina frågor och forskarpanelen väljer ut ett antal som kommer att besvaras under den Levande Frågelådan.

Väl på plats i Aula Magna vid Stockholms universitet svarar forskarna på de utvalda frågorna, men timmen innehåller också ett spännande experiment och en fri frågestund. Efter frågelådans slut får varje elev med sig ett exemplar av boken Frågvis, där tidigare frågor och svar finns samlade.

Illustration: Nino Keller

 Kontakt

Malin Stenberg de Serves: malin.stenberg@su.se 08-16 10 52

Lina Enell: lina.enell@su.se 08-16 39 04