Forskardagarna hålls 3-4 oktober i Södra huset

Forskardagarna äger rum i början av oktober varje år och dess syfte är att göra aktuell forskning tillgänglig för omvärlden genom att presentera avhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt för omvärlden.

Besök Forskardagarna!
Forskardagarna är öppna för alla och evenemanget besöks framför allt av gymnasieelever och -lärare, men också av befintliga studenter samt representanter från organisationer, myndigheter, företag, universitet, media och en intresserad allmänhet i olika åldrar.


Läs mer om Forskardagarna