Mikroskop. Fotoograf: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Forskare och doktorander vid de naturvetenskapliga och matematiska institutionerna vid Stockholms universitet tar gärna emot gymnasieelever för handledning av gymnasiearbeten. Du som elev är välkomna att direkt kontakta den sektion eller institution som sysslar med det område som du tycker är intressant. Presentera dig, vad du är intresserad av för område/forskning och vilken tid du har att avsätta för arbetet så försöker vi se till att du hamnar rätt.

Institutioner vid naturvetenskapliga fakulteten

 

Andra vägar till ett gymnasiearbete

Gymnasiearbete i samverkan med metallindustrin läsåret 20/21?

Forskningsskolan för gymnasiet