Tema för årets cirkel

Årets cirkel handlar om Musik och matematik, ett tvärvetenskapligt tema som kombinerar matematik och programmering. Kursen är en kombination av praktiska uppgifter och teoretiska moment.

Läs mer om matematiska cirkeln på Stockholms matematikcentrums hemsida