Tema för årets cirkel

Ämnet för Matematiska cirkeln, läsår 2018/2019, är grafteori med inriktning på färgläggning. Här följer ett litet smakprov på ämnet.

I den övre figuren till vänster ser vi ett exempel på en graf. Punkterna i en graf kallas för hörn, och linjerna för kanter. Två hörn sägs vara grannar om de sammanbinds av en kant.

Hur många färger behövs för att färglägga grafens hörn, om grannar inte tillåts ha samma färg?

Läs mer om matematiska cirkeln