Gymnasiet

Mikroskop. Fotoograf: Niklas Björling

Gymnasiearbeten

Behöver du handledning av ditt gymnasiearbete? Forskare och doktorander vid de naturvetenskapliga och matematiska institutionerna vid Stockholms universitet tar gärna emot gymnasieelever för handledning av gymnasiearbeten.

Foto: Jernkontoret

Gymnasiearbete i samverkan med metallindustrin läsåret 20/21?

Det finns fortfarande möjlighet för gymnasieelever att göra sitt gymnasiearbete i samverkan med metallindustrin. Tack vare videomöten, så spelar avståndet till företaget inte så stor roll och det går att få resestipendium för ett företagsbesök via projektet.

Forska

Forskningsskolan för gymnasiet

Går du på gymnasiet? Är du intresserad av naturvetenskap och nyfiken på hur det är att vara forskare? Varför inte komma och "provforska" hos oss? Forskningsskolan vid Stockholms universitet är en sommarskola för gymnasieelever som ska börja årskurs 3 och som vill prova på att vara forskare.

ForskarFredag

ForskarFredag

Sista fredagen i september varje år anordnas ForskarFredag på AlbaNova samt på flera andra platser i Sverige. ForskarFredag är en vetenskapsfestival med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment.

Skolbesök

Vill ni ha ett skolbesök av oss?

När studenten närmar sig, översköljs gymnasieeleverna av information om utbildningar och framtidens valmöjligheter. Men utöver studieinformationen vill eleverna veta hur det är att faktiskt vara student på universitetsnivå och vilka skillnader som finns från gymnasiestudierna. Våra studenter kan därför besöka ert klassrum, så att era elever får ställa frågorna direkt!

Forskardagarna

Forskardagarna

Forskardagarna äger rum i början av oktober varje år och dess syfte är att göra aktuell forskning tillgänglig för omvärlden genom att presentera avhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt för omvärlden.

matematik

Matematiska cirkeln

"Stockholms Matematiska Cirkel" är ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister. Vill du odla ditt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet? Då är detta för dig!

Stjärnor

Populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasiet

Fysikum på AlbaNova ges regelbundet populära föreläsningar i fysik för gymnasister. Kvantfysik, nanoteknik, sportens fysik är några av alla spännande områden som det föreläses om.

Skolsamverkan för gymnasiet

Här hittar du föreläsningar, laborationer och studiebesök för gymnasiet inom kemi, biologi, fysik och geo- och miljövetenskap.

Facebook
Visningar av AlbaNova teleskopet
Vetenskapens Hus
SciLifeLab