Handledare för eleverna är doktorander på institutionerna och projekten är del av pågående forskning vid universitetet.

Du kan, om din egen skola tillåter det, låta arbetet du gör här ingå i ditt 100-poängsprojekt.

Mer om sommarforskarskolan

126 elever får "provforska" under 2 veckor på Stockholms universitet.

Varje doktorand är handledare för 6 elever.

Projekten är en del av pågående forskning där handledaren "designar" projekten utifrån sin egen forskning.

Du får 2 veckor på ett forskningslab eller i fält inom inom områdena kemi, fysik, biologi eller geovetenskap.

Projektet får på många skolor användas som del i gymnasiearbetet på skolan – det beslutas dock av era respektive lärare på era skolor.

Hur kan jag komma med?

Vi gör ett besök på era skolor under läsåret där vi presenterar forskarskolan för NV 2 elever samtidigt som ni skriver på en intresselista.

Utlottning av platser sker april.

Kontaktlärare på skolan kommer meddela er om ni fått en plats.

I början av maj har vi ett obligatoriskt antagningsmöte där ni får ämne och handledare tilldelat.

I slutet av maj har ni fått ett brev från era respektive handledare.

I juni (2 veckor för midsommar) startar en unik upplevelse för de lyckligt lottade som fått plats.

Röster om Sommarforskarskolan:

Fysikums blogg om sommarforskarskolan på Fysikum

Sommarforskarskola på Youtube

Vattenverk fick stänga efter upptäckt av gymnasieelev

High Highschool students get a taste of research at ACES

Kontakt

För mer information, kontakta:

Pia Harryson pia.harryson@dbb.su.se
Jens Danielsson jens.danielsson@dbb.su.se