Vetenskapens hus

Person håller i blåmes

Skolsamverkan

Vetenskapens hus

Här möter skolungdomar naturvetenskap, matematik och teknik på riktigt. Drygt 80 000 entusiastiska grundskole- och gymnasieelever och lärare från hela stockholmsregionen kommer årligen i kontakt med Vetenskapens Hus och får aktivt uppleva naturvetenskap, matematik och teknik genom konkreta laborationer.

Jennifer Egarp. Foto: Vetenskapens hus

Jennifer, snart redo för gymnasieläraryrket

Vi har ställt några frågor till Jennifer som är en av de entusiastiska besöksledarna på Vetenskapens Hus. Under ett antal år har hon varit en inspirationskälla och förebild för elever som besökt Vetenskapens Hus i främst kemilaboratoriet.

Porträtt av Elin Ottergren

Rekordmånga gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus under pandemin

Vetenskapens Hus har under många år byggt upp en organisation tillsammans med forskare vid KTH och Stockholms universitet, för att kunna ge elever stöttning i deras gymnasiearbete. I år var söktrycket rekordhögt.

Samverkan Årskurs 1-6
Samverkan högstadiet
Samverkan Gymnasium