Syftet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskap och teknik och verka för samarbete mellan skola och högskola. Vid besök i laboratoriet får gruppen handledning av ämneslärare, studenter eller doktorander från KTH eller Stockholms universitet i modernt utrusade lokaler. Vetenskapens Hus fungerar som en bred kontaktyta mellan skola/lärare och forskningsvärlden inom områdena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. 

Veteskapens Hus

Naturens Hus, som ingår i Vetenskapens Hus, har som mål att sprida kunskap och känsla för naturen, väcka intresse för naturvetenskap samt skapa engagemang för miljöfrågor. Naturens Hus ligger i Bergianska trädgården och vi använder trädgården som pedagogisk plattform för verksamheten. men en unik möjlighet att lära känna växter och deras roll på jorden. Allt ifrån växternas former, ekologi, systematik och geografiska utbredning men även hur de används till nytta och nöje.

Vetenskapens Hus

Naturens Hus