Vetenskapens hus

Vetenskapens Hus
Vetenskapens hus

Här möter skolungdomar naturvetenskap, matematik och teknik på riktigt

Drygt 80 000 entusiastiska grundskole- och gymnasieelever och lärare från hela stockholmsregionen kommer årligen i kontakt med Vetenskapens Hus.

Jennifer Egarp. Foto: Vetenskapens hus

Jennifer, snart redo för gymnasieläraryrket

Vi har ställt några frågor till Jennifer som är en av de entusiastiska besöksledarna på Vetenskapens Hus. Under ett antal år har hon varit en inspirationskälla och förebild för elever som besökt Vetenskapens Hus i främst kemilaboratoriet.

Porträtt av Anders Blomqvist

Webbinarier vid forskningsfronten

I samarbete med Stockholms universitet och KTH anordnar Vetenskapens hus en serie webbinarier under våren som riktar sig till gymnasieelever och lärare. Webinarierna tar upp aktuell forskning om t ex svarta hål, epidemiologi eller datorbaserad kemi och flera forskare från SU deltar.

Porträtt av Elin Ottergren

Rekordmånga gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus under pandemin

Vetenskapens Hus har under många år byggt upp en organisation tillsammans med forskare vid KTH och Stockholms universitet, för att kunna ge elever stöttning i deras gymnasiearbete. I år var söktrycket rekordhögt.

Samverkan Årskurs 1-6
Samverkan högstadiet
Samverkan Gymnasium
SAmverkan allmänhet