Lärare & allmänhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Lärare & allmänhet

Samverkan med kommun och skola

Under året finns det många tillfällen att möta våra studenter, lärare och forskare för att ta del av den naturvetenskapliga forskning och undervisning som bedrivs här. Vi har projekt som riktar sig till alla åldrar inom grund- och gymnasieskolan. Se vilka evenemang som passar just din målgrupp

Samverkan Årskurs 1-6
Samverkan högstadiet
Samverkan Gymnasium
SAmverkan allmänhet