Forskningssamverkan

Samverkan med det omgivande samhället under 2017 har bland annat skett genom en rad olika forskningsprojekt. Nedan följer några exempel.

  • CLINF-Climate change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern Societies (SVA – National Veterinary Institute i Uppsala, Statens Serum Institut i Danmark samt Finnish Meteorological Institute i Finland)
  • iWater-Water monitoring networks (Ericsson AB, ABB AB, Stockholm vatten och avfall AB samt Stockholms kommun)
  • LEAP-Legacies of Agricultural Pollutants: Integrated Assessment of Biophysical and Socioeconomic Controls on Water Quality in Agroecosystems (Ministry of Environment and Climate Change i Canada, Canadian Water Network i Canada samt Agencia Portuguesa Do Ambiente i Portugal)
  • Scoping for Resilience and Management of Arctic Wetlands, Stage 1 (SEI, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Arctic Council – CAFF Board and Secretariat)
  • Oskarshamn CLEWs-Climate, Land, Energy and Water systems nexus (Nova FoU och Oskarshamns kommun)
  • SMaRC-Swedish Maritime Robotics Centre (FMV, FOI, SAAB Kockums i Malmö, SAAB Dynamics i Linköping och Marin Mätteknik MMT AB)
  • Kustvattensamverkan – för renare vatten längs Svealands kust (Svealands kustvattenvårdsförbund)
  • Kartläggning av mikrober i tunnelbanan (projektet är ett samarbete med Stockholms läns landsting och SL)
  • Fågelkalendern (medborgarforskning i samarbete med BirdLife Sverige)
  • Fjällrävenprojektet i samverkan med företaget Fjällräven.

Andra exempel är samarbete med Kimab-Swerea inom CEM4MAT (ett elektronmikroskopnätverk), medverkan i pnmr.eu (ett EU-nätverk), forskningsprojekt i samverkan med gruvindustriföretag (Boliden och Agnico Eagle), SKB, SWETOX, Food Pharmacy, LIPIDOR, High Grade Gas, Mistra Terra Clean och Green Carbon.

Personrörlighet inom forskning

är en viktig del inom forskningssamverkan och ett exempel på detta är en medarbetare som har verkat som forskningschef vid European Centre for Medium range Weather forecasts i Reading, England under en stor del av 2017.

2017 har också bjudit på forskarskola för lärare inom klimat och miljö och uppdragsforskning från bland annat Food Pharmacy och SIMRIS. Ett mentorsprojekt mellan doktorander och alumner har också pågått på DEEP under året. I augusti genomfördes Resilience 2017 conference och i september en workshop och konferens för nätverksbyggande mellan forskare och förvaltare kring Östersjöns genetiska mångfald och strategier för uthållig förvaltning tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Göteborgs universitet.   

Forskningsinfrastruktur

När det kommer till forskningsinfrastruktur och delade faciliteter har området en mängd olika, allt från våra fältstationer - Askölaboratoriet, Tarfala, Tovetorp och Navarino Environmental Observatory till Stockholm Luminescence Laboratory, Institutet för solfysik, DESIREE, SciLifelab, Bergianska, AlbaNovas teleskop och många flera.
Samlad information om forskningsinfrastruktur vid området finns här

Utbildningssamverkan

I februari anordnades Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag dit arbetsgivare och studenter inom området bjuds in till en dag med utställare och seminarier.

Samverkan inom samhällsutvecklingen

Expertuppdrag

Området har 43 ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin, ledamöter i SMHIs vetenskapliga råd samt i Scientific Advisory Committee of Science Europé i Bryssel (en organisation för forskningsfinansiärerna inom EU). Stockholms universitet har en Elected Fellow på AAAS. Forskare inom området har också anlitats som granskare åt Skolverket.

Forskningskommunikation

Våra forskare medverkar varje vecka i massmedier och kommenterar och förklarar företeelser. Universitets medverkan i Expertsvar (som bedrivs av Vetenskapsrådet) underlättar kontakten mellan journaliser och forskare. Andra exempel är Geologiskt forum (Geologiska Föreningens populärvetenskapliga tidning), World Economic Forum, Populär astronomi, SVT, SR, Aftonbladet TV, Naturvetare, annons i DN kring hållbarhet och forskning på MMK mm.

Några exempel på hur området har deltagit i publika event, utställningar och annan popularisering av forskning under 2017 är Bolincentrets Klimatfestival i maj, Forskarfredag i september, Forskardagarna i oktober, föreläsningsföreningar, astronomiklubbsmöten, solcellsprojekt, Geologins dag, medverkan i The Gordon Goodman Memorial Lecture (tillsammans med SEI och KVA i september), Östersjöseminarium om hur framtiden ser ut för världens sjukaste innanhav (anordnat av IVL Svenska Miljöinstitutet i oktober), Research and Innovation, Addressing Societal Challenges – Meet the Academic Sweden! (anordnat av Svenska ambassaden i Washington DC i oktober), Biologiska mångfaldens dag, Fascinerande växters dag samt olika samarbeten med konstnärer och museer. Genom Baltic Eye samarbetar forskare och kommunikatörer för att utveckla och sprida kunskap som bidrar till ett friskare Östersjön.

Samverkan sker också med skolungdomar (rekryteringskampanjer är ej inräknade) och här följer några exempel: Den levande frågelådan och Fysiktävling som riktar sig till grundskolan (åk 5), Öppet hus på Stockholms universitet, Studiebesök och föreläsningar på Askölaboratoriet samt Rymdforskarskolan (astronomisk ungdom). Fakulteten finansierar tillsammans med KTH och Stockholms stad verksamheten vid Vetenskapens hus och Naturens hus, som främst riktar sig till elever i grundskolan och gymnasieskolan. Fakulteten finansierar även den årligt arrangerade Forskarskolan för gymnasieelever i årskurs 2.

Föreläsningar för allmänheten (t ex öppna föreläsningar och orienteringskurser) samt författande av populärvetenskap (t ex populärvetenskapliga böcker, bokkapitel på beställning, blogginlägg) är områden där våra forskare är aktiva. Bolinföreläsning för klimatforskning, Tidningen Havsutsikt, havet.nu och Policy Brief är några exempel.   

Innovation

Inom innovation kan nämnas en ny metod för en biotopdatabas (samverkanspartners Stockholms länsstyrelse och Stockholms kommuner).