Andreas Novotny. Foto: Frida Sjösten
Andreas Novotny. Foto: Frida Sjösten

Examensår

Masterexamen i Biologi juni 2015

Vad läste du för utbildning?

Jag läste mest kurser, även om jag var inskriven på något program. Jag läste mycket molekylärbiologi så ska man sammanfatta vad jag läste så kan man nog säga att jag läste biologi men inriktning mot molekylärbiologi.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Idag doktorerar jag på planktoninteraktioner i Östersjön främst. Jag tittar på den minsta fraktion det vill säga bakterieplankton och protozoplankton. Det är små, små encelliga djur som äter andra små encelliga växter och bakterier. Man vet väldigt lite om de här organismerna, vilka de är och vad de äter. Det vi försöker göra inom projektet är att med DNA-analyser artbestämma dem och göra traditionella näringsvävar fast på mikronivå. Vi vet att mikroorganismer i haven är mycket viktiga för grundläggande biokemiska processer som fotosyntesen och kvävefixering till exempel, samtidigt vet vi inte så mycket om dem. Så syftet med projekt som jag doktorerar inom är att just samla kunskap om de här små organismerna och hur de interagerar.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det var att den var så starkt forskningsanknuten. Sedan var det att man fick en väldigt bred biologisk allmänbildning. När jag läste utbildningen trodde jag inte det men nu såhär efteråt är det väldigt få moment eller kurser som jag inte har användning för.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Var öppen för allt! Tänk inte ”det här är inte så relevant för mig”, man vet aldrig vad man kommer ha nytta av senare. Biologi är väldigt komplext och då är det bra att kunna lite om allting för att kunna förstå biologiska system.

 

Text: Frida Sjösten