Anki Sundin
Anki Sundin

Examensår

Magisterexamen i nutrition 2002

Vad läste du för utbildning?

Magisterprogrammet i nutrition som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag är anställd på Lantbrukarnas Riksförbund och arbetar med nutritionsfrågor kring mjölk och mjölkprodukter. Här har jag kontakt med medier, mejerier, organisationer och andra nyckelintressenter, och deltar på så vis i diskussionen kring mat i allmänhet och mjölkprodukter i synnerhet och deras koppling till hälsomässig hållbarhet.

Vad var det bästa med utbildningen?

Kritiskt tänkande, att vi fick mycket träning i det. Jag får många gånger frågor från journalister om nya forskningsresultat som de vill att jag ska kommentera. Hade vi inte fått så mycket träning i kritiskt tänkande under utbildningen hade det varit svårt. Så det var nog det bästa med utbildningen. Sedan så kanske jag skulle ha önskat att vi fått lite medieträning under utbildningen. Som nutritionist får jag många frågor från journalister och då gäller det att kunna uttrycka saker och ting på ett sätt som lockar allmänheten att läsa intervjun, undvika jargong och många gånger ha en individanpassad vinkling på frågeställningen.

Har du något tips till någon som ska läsa en liknande utbildning?

Titta på hur arbetsmarknaden ser ut. Man behöver inte bara läsa det som är intressant utan också det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Titta på hur löneläget och karriärmöjligheterna ser ut för olika yrken.

Text: Frida Sjösten