Freddy Blomberg. Foto: Karin Olofsson
Freddy Blomberg. Foto: Karin Olofsson

Examensår

Masterexamen i Hydrologi, Hydrogeologi och Vattenresurser, 2015

Vad läste du för utbildning?

Jag läste masterprogrammet i Hydrologi, Hydrogeologi och Vattenresurser.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag jobbar som hydrogeolog på ett konsultföretag som heter Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB. I mitt jobb har jag möjlighet att vara inblandad i en hel del olika uppdrag, både små som stora. Små uppdrag kan vara att genomföra mindre undersökningar inför etablering av schakt, eller undersöka föroreningsspridningar. Där arbetar man med en ganska avgränsad frågeställning. Vad kommer att hända med grundvattnet och marken runt omkring till följd av verksamheten? Hur kan föroreningen tänkas sprida sig och vilka åtgärder kan rekommenderas för att motverka detta? Man gör ofta mindre fälttester, vanligtvis i grundvattenrör, och använder resultaten för att ge rekommendationer åt verksamhetsutövaren. I de mindre projekten är det vanligt att man är med i hela processen. I de större uppdragen, så som nya tunnelbanan i Stockholm eller Västlänken i Göteborg, arbetar man ofta på ett annat sätt och är endast inblandad i delar av projektet.

Vad var det bästa med utbildningen?

Jag gillade alla kurser, så det som jag tar med mig mest är att jag för varje kurs fick en allt bättre konceptuell förståelse för framför allt grundvatten. Sedan upptäcker man när man kommer ut på arbetsmarknaden hur otroligt mycket mer det finns att lära sig, men utan den här grundkunskapen hade jag inte vetat var jag skulle börja när jag ställs inför ett problem som ska lösas. Det var också mycket kunniga och engagerade lärare och assistenter på kurserna, så jag tyckte att den här mastern var jättebra!

Har du något tips till någon som ska läsa en liknande utbildning?

Kolla gärna på kurser som ligger utanför programmet som inte nödvändigtvis handlar om hydrogeologi. Jag hade en hel del valbara poäng och använde ganska många av dem till att läsa miljölagstiftning. Det kompletterar hydrogeologin väldigt bra eftersom många av de uppdrag som vi får är utredningar som måste genomföras för att en verksamhet ska uppfylla vissa krav i miljölagstiftningen. Så försök att tänka lite bredare och kanske inte bara läsa kurser med vatten i namnet. Är det någon kurs som inte finns på Stockholms universitet kan man ibland läsa dem på distans och ändå tillgodoräkna sig dem i programmet. Ett råd till är att försöka göra sitt examensarbete på ett företag. Jag hade turen att kunna göra det, vilket sedan ledde till ett jobb direkt efter min examen. Jag vet också att många av mina kursare som gjort externa examensarbeten har haft lättare att få jobb än de som inte gjort det.


Text: Frida Sjösten