Hanna Eneroth. Foto: Frida Sjösten
Hanna Eneroth. Foto: Frida Sjösten

Examensår:

Magisterexamen i nutrition 2004

Vad läste du för utbildning?

Magisterprogrammet i nutrition

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Ja, min titel är risk- och nyttovärderare, men jag är ju nutritionist. Jag jobbar på livsmedelverket som expert inom nutritionsområdet. Det innebär att jag tar fram underlag, tittar på vad andra har skrivit om ett vist område och som sedan kan ligga till grund för kostråd, både allmänna och mer specifika för t.ex. äldre, spädbarn och gravida. Det kan också vara underlag till förändringar i lagstiftningen. Vi får även frågor från allmänheten eller journalister och då söker jag ofta svar på de frågorna. Jag jobbar därför både med stora och små frågor. Vissa underlag till livsmedelverkets kostråd tar flera år att ta fram, medan andra frågor är sådana jag kan svara på samma dag.

Vad var det bästa med utbildningen?

Ja, det var kombinationen av ämnen som jag tyckte var spännande och som också var skälet till att jag valde den utbildningen. Först började vi ju med att läsa kemi och cell- och molekylärbiologi, så att man fick en naturvetenskaplig bas att stå på. Sedan läste vi vidare med fysiologi och hur det fungerar i kroppen. Sedan kunde man välja om man ville gå inriktning mot folkhälsa eller molekylärnutrition.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Utnyttja experterna och ställ mycket frågor. När jag läste hade vi många olika experter som föreläste om sina ämnen och då kunde det ibland vara svårt att se helheten. Så mitt råd är att fråga mycket och utnyttja den kunskap som finns hos de här personerna.

 

Text: Frida Sjösten