Johanna Hällgren. Foto: Solna fotocenter
Johanna Hällgren. Foto: Solna fotocenter

Examensår

Kandidatexamen i Geovetenskap juni 2015

Vad läste du för utbildning?  

Jag började läsa två kurser i naturgeografi och geologi på distans för att jag var intresserad och ville lära mig någonting nytt. Det var aldrig tänkt att jag skulle läsa ett helt program men efter att ha pratat med studievägledaren Elisabeth Däcker så bestämde jag mig för att fortsätta läsa mot en kandidatexamen. Jag läste Geovetenskapsprogrammet på distans under ett och ett halvt år, efter det läste jag kurser inom programmet på Stockholms universitet i en termin och sista terminen gjorde jag praktik och kandidatarbete. Anledningen att jag bytte från distansprogramet till att läsa vid universitetet var att jag valde en maringeologisk inriktning.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag jobbar på Sjöfartsverket som efterprocesserare och min arbetsplats är ombord på ett sjömätningsfartyg. Vi samlar in djupdata som används i bland annat sjökort. Djupdatat som samlas in övervakas, processeras och rensas på felaktiga djup, störningar så som fiskstim ska plockas bort, geologiska formationer, vrak och andra objekt ska vara kvar. Jag trivs väldigt bra ombord och med alla kollegor, vi har alla olika erfarenheter, kunskaper och bakgrund.

Vad var det bästa med utbildningen?

Att jag kunde läsa det mesta på distans. Det fungerade jättebra för mig då jag samtidigt arbetade halvtid. Jag vet att det inte passar alla men för mig fungerade det väldigt bra. Jag tyckte även om fältstudierna, de var väldigt lärorika och roliga.

Har du något tips till någon ska läsa en likande utbildning?

Läs de kurser du vill läsa! Det blir roligare och mer givande om man verkligen tycker om de kurser man väljer. Ett till råd är att inte välja bort praktiken. Jag valde praktik istället för en extra kurs, det gav mig nya kontakter som senare ledde till ett fast jobb.

 

Text: Frida Sjösten