Examensår

Kandidatexamen i nutrition 2010 och masterexamen i nutrition 2012

Vad läste du för utbildning?

Jag läste både kandidatprogrammet och mastersprogrammet i nutrition som är samarbeten mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag jobbar som kvalitetssäkrare på ett läkemedelsbolag som bland annat tillverkar dropplösningar som personer får om de inte kan äta efter till exempel en operation. Min uppgift är att kvalitetssäkra vissa ingredienser i dropplösningarna och det innebär kontakter med leverantörer, våra interna laboratorium och andra kollegor runt om i världen. De ingredienserna som jag har ansvar för idag är vitaminer och aminosyror. Det som är lite roligt är att innan jag började jobba här så jobbade jag också med kvalitetssäkring av vitaminer och aminosyror men då i kosttillskott. Så jag jobbar fortfarande inom samma område men jag har gått från livsmedelsbranschen till läkemedelsbranschen.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa och kanske sämsta också var att det var så brett. Men det var definitivt bra att det var brett. Det som också var bra var att det vi lärde oss var väldigt tydligt vetenskapligt förankrat. Jag tyckte även det var bra att vi hade många lärarledda timmar, vilket gjorde att man kunde fråga mycket.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Försök att slappna av och inte oroa sig så mycket för jobb! Försök att se alla möjligheter, om man inte vill fortsätta med forskning finns det många jobb inom den privata sektorn.

 

Text: Frida Sjösten