Foto: privat
Foto: privat

Examensår

Masterexamen i fysik 2015

Vad läste du för utbildning?

Jag läste kurser motsvarande mastersprogrammet i fysik vid Stockholms universitet men läste även ett utbytersår i Jyväskylä i Finland. Jag kunde inte tillgodoräkna mig allt jag läste där så tillslut blev det en 6 år lång utbildning då jag också läste kandidatprogrammet i fysik på Stockholms universitet.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Idag jobbar jag som forskningsingenjör på ett litet företag som tillverkar en maskin som mäter hjärtas magnetfält, en magnetkardiograf. I dagsläget är den vanligaste metoden att mäta hjärtas aktivitet att använda EKG, man sätter elektroder på huden som sedan mäter hjärtats elektriska impulser. Problemet med EKG är att alla vävnader mellan hjärtat och huden kan störa mätningarna. Med magnetkardiografi mäter man istället magnetfältet som bildas av de elektriska impulserna i hjärtat. Magnetkardiografi störs inte av kroppen på samma sätt som EKG. Det jag jobbar med är programvaran till den här maskinen. När mätningarna av magnetfältet gjorts kan man räkna bakåt till de elektriska impulserna för att såldes få reda på hur källan dvs. hjärtat ser ut. Det är dock en utmaning matematiskt, för det är en ekvation med oändligt många lösningar, man får då lägga in biologisk information om hjärtat för att få en rimlig modell. Vi är ett väldigt litet företag med 8 ingenjörer och några till personer, vilket gör att man även får göra mycket annat praktiskt. Jag tycker det är skoj och man vet vad som händer i alla delar av företaget.

Vad var det bästa med utbildningen?

Kandidatutbildningen var rolig men under mastertiden tappade jag lite motivation. Det bästa var de enskilda kurserna i optik, kvantoptik och kvantmekanik. I de kurserna kunde man göra experiment för att kolla att teorierna stämde med verkligen. Lite som labbarna på gymnasiet i fysik när man gjort enkla experiment för att se att om teorierna om världen stämde. Just att försöka förklara hur världen fungerar var det som sedan fick mig att läsa fysik på universitetet.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Börja plugga direkt! Det är väl mer ett generellt tips men det är något annat att plugga på universitet än att plugga gymnasiet. Bara för man har haft det lätt på gymnasiet betyder det inte att det kommer gå lätt på universitet. För mig gick det väldigt lätt i början på universitet, ungefär det första året, sedan fick jag en chock när jag behövde plugga jättemycket bara för att klara kurserna. Så mitt råd är att börja plugga direkt även om det är lätt i början!

 

Text: Frida Sjösten