Sofia Ledin
Sofia Ledin

Examensår

Masterexamen i marinbiologi april 2016.

Vad läste du för utbildning?

Masterprogrammet i marinbiologi och kandidatprogrammet i marinbiologi.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag jobbar just nu som inventerare på länsstyrelsen i Norrbottens län i ett av deras projekt inom kustmiljö. Det jag gör är att jag studerar mindre kustmynnande vattendrag längst med Norrbottens kust. Detta för att identifiera vattendrag för lekvandrande fisk och potentiella lekområden samt rekrytering/reproduktions möjligheter för kustfisk. Detta gör vi genom att lägga ryssjor, inventera abborrsrom, yngelnotningar och provfiske där olika data samlas in från fisken bland annat art, antal och storlek. Vi gör även biotopkarteringar över potentiella vattendrag för att samla mer data om vattendragen då de flesta av de mindre vattendragen inte kartlagts sen tidigare samt för potentiella åtgärdsförslag för dessa vattendrag. Detta projekt är viktigt för Norrbottens kustmiljö då ingen genomgående studie på dessa områden har gjorts sen tidigare, och detta kommer troligen leda till en bättre förståelse över kustmiljön och av de mindre vattendragens betydelse för kustfisk längst Norrbotten.

Vad var det bästa med utbildningen?

Ämnet i sig och de många fältkurserna samt mina kursare! Man lär sig bättre på fältkurs och man kommer också ihåg saker bättre när man får applicera sina teoretiska kunskaper på något praktiskt. Sedan att utbildningen ger en så pass bra grund inom biologi så att man utbildas inom frågor både från hav till land, samt att den hade ett tydligt fokus på ekologiska frågor och forskning vilket jag får användning av i mitt arbete konstant.

Har du något tips till någon som ska läsa en liknande utbildning?

Ha ett intresse för det du läser. Fördjupa dig i frågorna, försök att komma ut i fält så mycket som möjligt, nätverka. Gör praktik! Det är ett väldigt bra tips, gör du en praktik får du kontakter utanför universitetet och får se hur saker och ting går till ute i arbetslivet. Efter det vet du också om det faktiskt är något du vill jobba med eller inte, samt att du får värdefull erfarenhet som kommer hjälpa dig efter studierna. Sedan, ta dig tid att läsa det du faktiskt läser och fråga när du inte förstår. Det är väl mina tips.

Text: Frida Sjösten