Vidar Eriksson. Foto: Frida Sjösten
Vidar Eriksson. Foto: Frida Sjösten

Examensår

Kandidatexamen i juni 2016

Vad läste du för utbildning?

Jag läste kandidatutbildningen i geologi vid Stockholms universitet och sedan läste jag några extra kurser vid KTH och Luleå tekniska högskola.

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag jobbar på Utvecklingscentrum för vatten, det är en del i det kommunala bolaget Campus Roslagen AB och vi jobbar väldigt brett med vattenfrågor. Det jag har jobbat mest med är vattenskyddsområden inom ett projekt som drivs av Statens veterinärmedicinska anstalt och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd som handlar om hur man ska bedöma och hantera mikrobiologiska risker i vattenskyddsområden. Jag har också varit projektledare för att bygga upp ett laboratorium för dag-, dricks- och avlopps-vatten som nu står klart. Det här året kommer jag att börja jobba med två projekt som Vinnova delfinansierar, där vi ska bygga upp två testbäddar, en för markbaserad rening av avloppsvatten och en testbädd för dricksvattenfilter.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen var att den var välfinansierad, det var mycket tid med de som höll i kurserna. Det var ofta heldagar med föreläsningar på förmiddagen och övningar på eftermiddagen. Så när man kom hem var man ledig och då hade man haft hela dagen på sig att fråga experter. De var det som var det bästa, att det fanns så mycket tid med föreläsare och assistenter så man kunde fråga saker.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Ja, det är väl att ta vara på den all kunskap som finns och suga åt sig. Man vet ju inte var man hamnar efter utbildningen och jag har haft jättemycket nytta av många olika saker som jag läste.
 

Text: Frida Sjösten