Länge leve batteriet

Korta fakta:

  • Forskning på ytskikt har gett en oväntad upptäckt som ger stora laddningsbara stationära batterier fler gånger längre livslängd.
  • Testerna gjordes på produkter från batteritillverkaren Nilar AB. Den nya upptäckten är implementerad och lanserad i Nilars produkter.
  • Den bättre förståelsen på hur väte skyddar materialet öppnar för nya mättekniker på hur t. ex. diffusion av väte i metallegeringar kan studeras.