Professor Dag Noréus och doktor Yang Shen. Foto: Niklas Björling.

Det började som ett samarbetsprojekt för att ta fram ett ytskikt i batteriets inre, och slutade i en oväntad upptäckt. Laddningsbara batterier åldras när de laddas i och ur och hydridbatterier (NiMH) absorberar väte och syre ur batteriets elektrolyt. På grund av batteriets konstruktion, och eftersom ytan forskarna undersökte var mer skyddad och stabil än väntat, insåg de att de att det är möjligt att tillsätta syrgas och vätgas till batteriet utan att skada det. På så sätt kunde de återställa balansen i batteriet och föryngra det.

Upptäckten betyder att stora laddningsbara stationära batterier klarar av att laddas fler gånger än vad som är möjligt idag, utan att förlora i kapacitet. Batteritillverkaren Nilar AB har precis lanserat produkter som utnyttjar upptäckten. Det är en teknik som enligt Dagens industri innebär en stor sänkning av priset per lagrad kWh el, sett över hela batteriets livslängd, och är därmed den för närvarande mest prisvärda lösningen för energilager på den globala marknaden.

I projektet, som delfinansierats av Energimyndigheten, samarbetade forskarna på Institutionen för material- och miljökemi med Höganäs AB, Nilar AB och Scania CV AB. Upptäckten att ytorna i batteriet är mer skyddade och stabila än väntat öppnar för nya möjligheter till mätningar, vilket i sin tur kan öka förståelsen för hur materialen och processerna fungerar.

”Den här batteritypen är mycket väl lämpad för att under lång tid jämna ut belastningen i elnätet på alla nivåer, vilket är en förutsättning för ett hållbarare samhälle” – Dag Noréus

”Ny batteriteknik är ett stort steg på vägen. Just nu är Sverige världsledande inom segmentet laddningsbara NiMH-batterier” – Yang Shen
 

Genom att fylla på batteriets elektrolyt kan prestandan återställas och livslängden förlängas.