Torsk på en varierad kost

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Torsk på en varierad kost

Korta fakta:

  • Studier av isotopsammansättningen i torskar ska svara på hur torskarnas diet har förändrats över tiden, och om det kan förklara varför de blir allt magrare men å andra sidan innehåller mindre miljögifter än tidigare.
  • Naturvårdsverket behöver information om vad som orsakar förändringar i naturmiljön för att kunna föreslå verkningsfulla åtgärder.
  • Miljöövervakningens långa tidsserier av data och sparade prover i miljöprovbanken som Naturvårdsverket genom decennierna finansierat är en guldgruva för ekologisk forskning om effekter av storskaliga förändringar i havsmiljön på nyckelarter som torsk.