Henrik Österblom. Foto Azote

Initiativet kallas Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) och är första gången som företag inom fisk- och skaldjursindustrin i Asien, Europa och USA gått samman för att arbeta med en tydlig agenda för förändring. Initiativet är inspirerad av ekologistudier gällande “keystone species” där nyckelaktörer antogs kunna ha ett liknande oproportionerligt inflytande på havets struktur och funktion. Tesen var att om dessa inflytelserika företag tar en ledande roll i att verka förhållbara hav, så kan större ohållbara mönster brytas.

Projektet startade 2012 och leds av Henrik Österblom vid SRC. Tillsammans med kollegorna Carl Folke, Johan Rockström och Jean-Baptiste Jouffray, samt med Beatrice Crona och Max Troell på Kungliga Vetenskapsakademin identifierade forskarna nyckelaktörerna som dominerar den globala fisk- och skaldjursindustrin. Därefter samlade de ledarna för flera av dessa företag till en dialog om marin hållbarhet. En rad åtgärder har sedan bestämts inom initiativet, såsom att vidta åtgärder mot ohållbara metoder som överfiske, slavliknande arbetsförhållanden och miljöfarliga utsläpp.

SeaBOS är ett exempel på hur forskare kan engagera sig i processer som bidrar till globala förändringar.

- Forskare måste få tillräcklig träning och utrymme för att kunna bidra till dialog och samarbete på tvärs av discipliner och näringslivsbranscher, säger Henrik Österblom.
 

SeaBOS initierades som ett resultat av en dialog mellan forskare och företagsledare om marin hållbarhet. Bilden är från första dialogen i 2016. Foto Jean-Baptiste Jouffray, Stockholm Resilience Centre