Forskare hjälper Östersjöländerna med miljöplaner

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Forskare hjälper Östersjöländerna med miljöplaner

Korta fakta:

  • Stockholms universitet bidrar med kunskapsunderlag för uppdateringen av HELCOMs ”Baltic Sea Action Plan” som innehåller åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön
  • Helsingforskommissionen HELCOM är samarbetsorganet för havsmiljöfrågor för de länder som omger Östersjön