Optik med sikte på nya jordar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Optik med sikte på nya jordar

Korta fakta:

  • STARE skall använda sig av “astrometri”, en teknik där en stjärnas rörelse används för att upptäcka dragningskraften från planeter i omlopp kring stjärnan.
  • Eclipse Optics samarbetar med forskare vid SU för att utveckla och förfina modeller för den exakta sammansättningen av den optiska komponent som är kärnan för STARE.
  • Målsättningen är att nå en stabilitet som möjliggör upptäckt av jordlika planeter i den så kallade “beboeliga zonen” kring alpha Centauri-stjärnorna.