Markus Janson, professor i astrofysik vid Institutionen för astronomi

Cirka fyra ljusår från jorden ligger stjärnsystemet alpha Centauri, som innehåller de två närmsta sol-lika stjärnorna utanför vårt solsystem. Var och en av stjärnorna skulle kunna ha jordlika planeter omkring sig, men hittills finns det inga teleskop som är känsliga nog att upptäcka sådana planeter. Detta vill en grupp forskare vid institutionen för astronomi inom Stockholms universitet ändra på. De arbetar på att utveckla en satellit, kallad STARE, som skall använda en ny metod för att upptäcka små rörelser hos stjärnorna som uppkommer när de påverkas av dragningskraften från planeter ikring dem.

Forskningssatelliter har traditionellt utarbetats inom de största rymdorganisationerna, som amerikanska NASA eller europeiska ESA. Där arbetar man framförallt med ett begränsat antal storskaliga, internationella forskningsprojekt. På senare år har det dock blivit allt billigare att skjuta upp satelliter i omloppsbana, vilket inneburit att det i allt större utsträckning blivit möjligt med mer specialiserade forskningsprojekt, utarbetade direkt av forskare vid universitet och andra forskningsinstitutioner. Till skillnad från NASA eller ESA som har tillgång till ett stort eget utbud av ingenjörer med olika specialiteter, blir det dock nödvändigt för sådana forskare att arbeta i nära samverkan med industriella aktörer för att utveckla forskningskoncepten till fungerande satelliter.

Forskarna vid Stockholms universitet arbetar just nu med ingenjörer vid Eclipse Optics för att utveckla en komponent till STARE som skall bryta upp det inkommande ljuset på ett sätt som är extremt stabilt mot t.ex. förändringar i temperatur. Arbetet sker i kontinuerlig dialog, där SU och Eclipse bygger på varandras utvecklingar och respektive expertis, vilket har lett till en lösning som inte skulle kunnat hittas utan båda parters medverkan. Denna komponent ser ut att kunna bidra med den stabilitet som krävs för att STARE i framtiden skall kunna börja upptäcka planeter kring våra närmsta grannar i universum.

"Komponenterna som vi behöver till det här projektet är mycket specialiserade och kan inte köpas på vanligt sätt på marknaden. De måste utvecklas i nära samarbete med industriella aktörer." - Markus Janson, Stockholms universitet

"Eclipse utvecklar optik för bl.a. medicinteknik, fordon, solenergi och konsumentprodukter. Nu har vi fått en unik möjlighet att utveckla optik för rymdforskning vilket är väldigt stimulerande." - Lars Rymell, VD Eclipse Optics
 

Alpha Centauri, vår närmaste granne och en av de ljusaste stjärnorna på vår natthimmel. Foto NASA