Samverkansprojekt med stor effekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Samverkansprojekt med stor effekt

Korta fakta:

  • Photonis har med vår hjälp utvecklat en partikeldetektor anpassat till DESIREE:s temperatur på -260°C.
  • Nu under 2020 uppgraderas DESIREE:s huvuddetektor.
  • Vi har fått mycket bättre detektorer till samma kostnad.
  • Photonis har fått en ny produkt.