Bolincentrets Klimatarena – en mötesplats för samhällets klimatomställning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Bolincentrets Klimatarena – en mötesplats för samhällets klimatomställning

Korta fakta:

  • Bolincentrets Klimatarena är en mötesplats för att diskutera lösningar på klimatfrågan för Sverige.
  • Klimatarenan samlar ett 50-tal deltagare från företag, myndigheter och organiskationer.
  • Forskare vid Bolincentret får möjlighet att bidra med sina kunskaper i diskussioner om omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
  • Deltagare från andra samhällssektorer får delta i diskussioner kring aktuella utmaningar inom klimatområdet.