Så kan Östersjön räddas – vik för vik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Så kan Östersjön räddas – vik för vik

Korta fakta

  • Projektet Levande kust bidrar med kunskapsunderlag om hur övergödda kustmiljöer kan restaureras med kostnadseffektiva metoder.
  • Omkring 60 procent av Sveriges kustvatten uppnår inte god status, ofta till följd av övergödning.
  • Samverkan med myndigheter, experter och boende är en viktig del av projektet.