Under Klimatfestivalen får skolor och allmänhet träffa klimatforskare

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Naturvetenskapliga fakulteten
 4. Samverkan
 5. Våra samarbeten
 6. Under Klimatfestivalen får skolor och allmänhet träffa klimatforskare

Korta fakta

 • Klimatfestivalen har som mål att sprida den kunskap som behövs för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer
 • Klimatfestivalen är ett publikt evenemang som arrangeras i maj varje år
 • Klimatfestivalen har hittills haft ca 7000 besökare på plats och
  ca 20 000 via webben