Foto Niklas Björling

Klimatförändringarna berör oss alla och allmänheten behöver därför kunna ta del av klimatvetenskapen, förstå klimatforskningen och få kunskap om vad vi kan göra för att förbättra situationen. Sedan 2017 har Bolincentret därför bjudit in skolor och allmänhet till Klimatfestivalen för att lära sig mer om klimatforskningen som bedrivs här. Antalet besökare har växt för varje år och hittills har festivalen haft över 7000 besökare som fått mer kunskap om hur vi tillsammans skapar en hållbar framtid. Festivalen erbjuder ett fullspäckat program med tydlig klimatvetenskaplig koppling. Det bjuds på populärvetenskapliga föreläsningar, aktivitetstorg, klimatlabbar, klimatvandringar och mycket mer.

Klimatfestivalen har även visat sig vara en utmärkt arena för att odla externa kontakter och skapa fortsatta samarbeten. På Klimatfestivalen arrangeras ett aktivitetstorg dit externa organisationer bjuds in för att delta. Ca 30 organisationer som arbetar med klimatförbättrade åtgärder brukar delta varje år.

Vanligtvis sker Klimatfestivalen i Geovetenskapens Hus, men liksom de flesta andra stora evenemang tvingades Klimatfestivalen att tänka om rejält under år 2020 i och med Corona-pandemin. Men istället för att ställa in, valde vi att genomföra hela arrangemanget digitalt. Programmet digitaliserades och innehöll bland annat virtuella rundvandringar på Stockholms universitet, cybermöten med forskare, interaktiva aktiviteter och livesända föreläsningar. Programmet finns tillgängligt på vår webb här. Klimatfestivalen

- Klimatfestivalen är ett riktigt roligt tillfälle för oss att nå ut med vår forskning och träffa intresserade ungdomar och engagerade lärare. Det är också en möjlighet för oss att lära oss vilka klimatrelaterade frågeställningar de har, säger Nina Kirchner som är en av Bolincentrets föreståndare.
 

Foto Niklas Björling