Våra samarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
Marianne Dehasque, doktorand från Zoologiska institutionen undersöker DNA från en av de sista mammutarna.

Våra samarbeten

Naturvetenskapliga området har en bred och omfattande samverkan med samhället. Forskare samarbetar med företag, myndigheter och organisationer men även med experter i media och deltar utredningar och forskningskommunikation. Samverkan bidrar även till att utveckla forskningen samt till att knyta personer med olika kunskaper inom områden till olika forskningsprojekt.

Vi kommer här att visa upp några av områdets många samverkansprojekt och på så sätt synliggöra vår breda och framstående forskning. Det kommer löpande att fyllas på med forskningsprojekt och filmintervjuer.         

ACES

Going wild - regulating chemicals that affect animal behaviour (english)

Which scientific studies are allowed to influence decision making, and which are not? In this project risk assessors and researchers are working together to improve the use of behavioural studies in environmental risk assessments of chemicals.

skb

Kvantkemiforskare hjälper kärnkraften att blicka 100 000 år in i framtiden

Svensk kärnbränslehantering undersöker tillsammans med forskare vid Stockholms universitet hur kapslarna som ska förvara utbränt kärnavfall ska hålla i många generationer.

global koalition med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag

Forskare mobiliserar världens största fiskeriföretag till storskalig förändring

För att möta och förstå de globala miljöutmaningar som världshaven står inför har forskare vid Stockholm Resilience Centre tagit initiativ till en global koalition med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag

batteri

Länge leve batteriet

Batteriers begränsande livstid kan snart vara ett minne blott. Framtidens behov av el ställer stora krav på lagringslösningar och forskaren Dag Noréus upptäckt förlänger livet på hydridbatterier (NiMH) till energilager.

lm

Nobelpristeknik kan ge nya läkemedel

Forskning i samarbete mellan AstraZeneca och Institutionen för biokemi och biofysik kan ge nya uppslag till läkemedel mot Alzheimers och Parkinsons

käppala

Royally Flushed: Trying to Prevent a Down-the-Drain Disaster (english)

The Department of Environmental Science and the Käppala wastewater treatment plant are working to identify risks from potential industrial chemical spills.

torsk

Torsk på en varierad kost

Östersjötorsken blir allt magrare trots att miljögifterna och fiskekvoterna minskat. Forskare vid Stockholms universitet hjälper Naturvårdsverket att hitta svar genom att analysera hur torskarnas diet har förändrats.

Forskningsskolan för gymnasiet
Vetenskapens Hus
Östersjöns hus på Skansen
Nyfisken
Filmen om Svante
Visningar av AlbaNova teleskopet
SU Alumni

Följ oss på Twitter!

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: