Samverkan

Naturvetenskap, samarbeten och samhällsutveckling

Genom samarbeten med andra lärosäten och samverkan inom kultur, näringsliv och offentlig sektor bidrar Naturvetenskapliga fakulteten och Stockholms universitet till samhällsutvecklingen. Samarbeten och samverkan ger viktig näring till nya idéer inom forskning och utbildning. 

Vi på fakulteten ordnar bland annat öppet hus, arbetsmarknadsdagar, alumniträffar, har temadagar, forskningsskola för gymnasieelever och mycket mer.

Samarbeten och samhällsutveckling

Under året finns det många tillfällen att möta våra studenter, lärare och forskare för att ta del av den naturvetenskapliga forskning och undervisning som bedrivs här. Våra aktiviteter riktar sig till elever inom grund- och gymnasieskolan.

Aktiviteter för skolelever

Kontakt

Kommunikatör

Karin Jonsson
karin.jonsson@su.se