Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2016 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 78.000 kronor.
 

Årets stipendiat är Peng Guo 31 år, Institutionen för material- och miljökemi. Avhandlingens titel är “Structure determination and prediction of Zeolites” och disputationen ägde rum 2016-05-03.
 

Peng Guo har bland annat tagit fram en metod för att lösa strukturen hos en industriellt viktig zeolit. Den nya metoden har visat sig kunna förutspå existensen och strukturen hos medlemmar i en zeolitfamilj. Peng Guos arbete har lett till publikationer i internationellt framstående tidskrifter.