Kan man skriva en tenta flera gånger för att höja sitt betyg?

Nej, har man fått godkänt på en kurs kan man inte skriva tentamen igen och höja sitt betyg. Upp

Jag funderar på att plugga vid Stockholms universitet, vad blir man, får man jobb?Jag vill kunna försörja mina barn och tycka att det är kul att gå till jobbet.

Stockholms universitet är känt för att ha hög kvalité på alla sina utbildningar, vad du blir beror på vilken utbildning du väljer. Inom de naturvetenskapliga ämnena följer vi upp våra studenter efter att de har avslutat sin utbildning och drygt 80% har skaffat sig ett relevant arbete och de flesta har en begynnelselön runt 30.000 kr/månad, men det varierar mellan olika utbildningar och nivåer, de som har en kandidatexamen ligger något lägre och de som har en doktorsexamen högre eller betydligt högre. Oavsett vad de tjänar är de flesta nöjda med sitt utbildningsval och de trivs med sina arbetsuppgifter. Upp

Om man sökt till kandidatprogrammet i fysik, kan man sedan byta till meteorologi eller astronomi?

Ja, de två första åren läser kandidatprogrammen i fysik, meteorologi och astronomi i stort sett samma kurser. Finns det plats går det därför bra att byta mellan programmen. Upp

Hur och var används den matematik man lär sig på universitetet i samhälle och yrkesliv?

Den matematik du lär dig vid universitetet kan användas t ex i datorsimuleringar inom fordonsindustri, i sökmotorer för att ta fram det mest relevanta ur ostrukturerad information på internet, för att överföra stora datamängder med hjälp av fiberkabelteknik, för att komprimera stora datamängder, rätta fel vid kommunikationsstörningar, skapa 3d-bilder ur begränsad information från magnetröntgenkameror, fördela frekvenser för mobiltelefoni, optimalt schemalägga logistik, designa mikrochip, tolka genetisk kod och cellsignaler i mikrobiologi, modellering inom proteininteraktion, systemfysiologi, infektion och immunitet, utvecklingsbiologi, spridning av sjukdomar och ekologi, kryptering för säker kommunikation och datalagring, hantering av finanser, modellering av internet och sociala medier, optimal och individanpassad strålbehandling av cancerpatienter, tolkning av klimatdata och mycket, mycket mer. Upp

Hur blir man forskare inom biologi och hur lång tid tar det?

Om du vill bli forskare kan du se framemot en lång och innehållsrik utbildning. Först läser du i tre år till en kandidatexamen, minst halva tiden ägnas åt ämnet biologi där du själv väljer fördjupning t ex zoologi, ekologi, evolution eller etologi därefter bygger du på med minst ett år på avancerad nivå, då läser du kurser som förbereder dig för forskning t ex biologisk statistik, mera ämnesfördjupning och du gör ett examensarbete som innebär att du prövar på forskning dvs du söker på egen hand efter ny kunskap. Efter dessa fyra-fem år är du behörig att söka till utbildning på forskarnivå, den tar fyra år och du ägnar dig åt att systematiskt försöka finna svar på vetenskapligt ställda frågor, du har handledning av en professor och är försörjd av universitetet. Den sammanlagda studietiden blir alltså åtta-nio år. Upp

Måste man vara på universitetet varje dag när man läser biologi?

När man läser biologi vid Stockholms universitet har man lektioner fyra dagar i veckan och laborationer nästan varje dag, de senare är obligatoriska. Den bundna undervisningen omfattar 25-30 timmar/vecka oftast mellan 9-16. Normalt är inte lektionerna obligatoriska, men lärorika varför alla går på dem. Upp

Är böckerna på engelska eller svenska när man läser biologi?

All kurslitteratur är på engelska. Upp

Jag undrar vilken typ av utbildning jag ska gå för att bli biolog? Är det en kandidatexamen i biologi som räcker eller behövs en masterutbildning i biologi också?

Det finns flera vägar till en kandidatexamen i biologi. Du kan gå program eller du kan läsa fristående kurser. Om det räcker med en kandidatexamen eller om du måste läsa ytterligare två år till en masterexamen är svårt att svara på, det beror både på vad det ska räcka till och vad du har för andra kvalifikationer. Masterexamen är så pass ny att vi inte vet hur arbetsmarknaden kommer att värdera den. Min erfarenhet är att det som avgör om man får jobbet eller inte är snarare ens egen uppfattning/självförtroende än längden på utbildningen, men många studenter känner sig säkrare om de har en längre utbildning och det är ju ingen tvekan om att du kan mer om du läst i fem år jämfört med den som har läst i tre år. Upp

Hur gör jag för att bli zoolog och etolog?

Zoologi är en möjlig fördjupning inom biologi. Etologi är en fördjupning inom zoologi.
Inom zoologi finns flera områden; evolutions- och systematik forskning som bedrivs vid Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med universitetet, zoologisk ekologi och zoofysiologi är andra exempel på inriktningar inom zoologi som du kan läsa här. Etologi är ett forskningsområde som inte finns på särskilt många ställen i landet, men vi har det vid Stockholms universitet, vilket har gjort att vi erbjuder ett masterprogram i etologi. Det kan man läsa efter en kandidat i biologi, det spelar ingen roll om du då gått program eller fristående kurs men du ska se till att inom kandidaten ha valt fördjupning i just etologi. Upp

Går det att läsa utbildningen Nutrition på distans?

Nej, det går inte att läsa vår nutritionsutbildning på distans. Undervisningen innebär heltidsstudier och omfattar förutom föreläsningar mycket obligatoriska moment, som laborationer, grupp- och seminariearbeten. Upp

Hur många är det som brukar söka till Nutrition och hur många platser har ni?

Det har varierat, men i genomsnitt ca 250 sökande (de sista 3 åren) och av dessa har drygt 50 haft denna utbildning som sitt förstahandsval. En hel del av de sökande faller sedan ifrån efter urval 1 och 2. Det finns goda chanser att komma in vid reservantagningen. Vi har 36 platser på utbildningen, men gör ett överintag och antar 40. Upp

Varför ingår det ämnen som kemi, cell-och molekylärbiologi i Nutrition?

Kandidatprogrammet i nutrition är en naturvetenskaplig/medicinsk utbildning, som syftar till att ge dig akademiska kunskaper i ämnet nutrition. För att du ska kunna tillägna dig en fördjupad förståelse för näringsämnenas egenskaper och funktioner i kroppen behövs grundläggande kunskaper inom kemi (framförallt biokemi), cell-och molekylärbiologi och humanfysiologi, vilket läses under första delen av utbildningen.
Även andra ämnen (kurser) inom programmet som livsmedelskemi, nutritionstoxikologi och molekylär nutrition kräver kemiska och cellbiologiska baskunskaper. Upp

Vad är skillnaden mellan en nutritionist och en dietist?

En nutritionist har ett mera naturvetenskapligt/medicinskt fokus på ämnet nutrition.
Detta innebär att du ska förstå samband mellan kost och hälsa både på en cell-och molekylärbiologisk nivå och ur ett folkhälsoperspektiv. En nutritionist arbetar med näringslära (nutrition) som vetenskap och med frågeställningar gällande mat/näringsämnen och dess samband med hälsa. En dietist arbetar framförallt inom hälso- och sjukvården, där hon/han ansvarar för kostbehandling och rådgivning till patienter och deras anhöriga. Det ingår därför mer kostvetenskap, dietetik, psykologi och praktik på sjukhus i deras utbildning. Upp

Jag har läst kemi och biologi och undervisar nu på en gymnasieskola. Hur ska jag göra för att få en lärarexamen?

För att få undervisa på gymnasiet krävs att du har läst 90 hp i ett av ämnena och 120 hp i det andra. Du har då möjlighet att söka till en Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) för att få en lärarexamen. Utbildningen är på 90 hp. Upp

Jag har frågor om lärarlegitimationen och behörighet i olika ämnen. Var hittar jag mer information?

Information och svar på många frågor hittar du på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Upp