Studentkåren

Studentkåren ska främja och bevaka medlemmarnas intressen, främst vad gäller utbildnings- och studiesociala frågor. Kåren erbjuder många olika typer av service och evenemang för sina medlemmar. Studentkåren

Naturvetenskapliga Föreningen

I Greens villa, som ligger mitt i campusområdet, träffas regelbundet studenter som är aktiva i Naturvetenskapliga Föreningen. Man ordnar insparkar, bevakar studerandeintressen, fixar spex och drar igång en massa andra aktiviteter. Naturvetenskapliga Föreningen

Studentavdelningen – allt om studierna vid Stockholms universitet

Studentavdelningen har svar på det mesta som rör studier vid SU. Det kan gälla antagning, högskoleprov, studievägledning, stöd till funktionshindrade studenter eller hjälp att avgöra om utländska betyg ger behörighet till universitetsstudier. 

Studera utomlands

Stockholms universitet har avtal om studentutbyte med ett stort antal universitet över hela världen. Utlandsstudier

Studenthälsan

Hälsan har betydelse både för studieresultat och avkoppling. Vid Studenthälsan kan du få medicinsk och psykologisk rådgivning. Studenthälsan är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Personalen har tystnadsplikt. Studenthälsan

MyCareer

Sökandet efter drömjobbet kan börja redan under studietiden. MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.

SU Inkubator - ditt stöd i utvecklingen av affärsidéer

SU Innovation erbjuder studenter, doktorander och forskare vid SU stöd i utvecklingen av affärsidéer och start av företag genom bland annat individuell coaching, seminarier, utbildningar och ett nätverk av näringslivsaktörer. SU Inkubator