Naturvetarnas arbetsmarknad

Naturvetare har en bred arbetsmarknad. En del går vidare till forskningen, medan andra börjar arbeta i näringslivet eller skolan. Vissa arbetar som konsulter, startar eget eller kompletterar sin utbildning med t.ex. ekonomi, juridik eller journalistik och får på så sätt en unik profil.

Ditt viktigaste konkurrensmedel som examinerad naturvetare är att du har en förmåga att analysera, tänka kritiskt och lösa problem. Dessa egenskaper är mycket eftertraktade hos arbetsgivare. En annan fördel med att studera naturvetenskap och matematik vid Stockholms universitet är närheten till näringslivet. Under din studietid får du tillfälle att etablera kontakter med arbetsgivare som i framtiden kanske kan erbjuda dig ett arbete.

Vi har gjort uppföljningar av våra före detta studenter (alumner) under de senaste tjugofem åren. Uppföljningarna visar att de allra flesta skaffar sig attraktiva arbeten efter studierna och att de är nöjda med sin utbildning. Den senaste rapporten (Efter studierna VII) finns att läsa här.

Lärarnas arbetsmarknad

Utexaminerade lärare är eftertraktade i landet. Lärare inom naturvetenskap och matematik har en särskilt god arbetsmarknad. Lärares pedagogiska kompetens är intressant även utanför skolan, exempelvis inom vuxenutbildning och privat utbildningsverksamhet.

Fakultetens arbetsmarknadsdag

Under en inspirerande eftermiddag får du svar på vad din utbildning kan ge dig i framtiden. Tag chansen att träffa före detta naturvetarstudenter vid Stockholms universitet. Du möter också företag med behov av naturvetenskaplig kompetens och organisationer som kan hjälpa dig som student.

Nästa arbetsmarknadsdag är onsdagen den 10 februari 2021. Välkommen!

 

Läs vidare:

Insparquen 2019