Studievägledare

Institutionens studievägledare. De kan svara på dina frågor om t ex val av utbildning, arbetsmarknad och studier utomlands.   

Infocenter i Studenthuset

Hit vänder du dig för att få hjälp med studierelaterade frågor. Infocenter svarar på eller hänvisar vidare frågor kring antagning, allmän studieväg-ledning, utbytesstudier, studenthälsa, studera med funktionsnedsättning, likabehandling, examen, språkstöd och mycket mer. Här kan du också köpa universitetets profilprodukter. 

Du hittar Infocenter på entréplan i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B. För aktuella öppettider se 
su.se/studentservice.

Studentkårer

Studentkårernas syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. Kårerna har i uppdrag att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet. 

Medlemskap i en studentkår är frivilligt, men tänk på att du kan få förmåner och stöd genom ett medlemskap. Dessutom anordnar kårerna nyttiga och roliga events. Den största studentkåren vid Stockholms universitet är Stockholms universitets studentkår (SUS) och är den kår du blir medlem i som naturvetare.  

Stockholms universitetskår (SUS)

Studentkåren driver studentperspektivet överallt där beslut fattas som påverkar din vardag. Från riksdagsbeslut och kursplanering till frågor som rör studentbostäder, studiemiljö och lunchalternativen på campus. 

SUS arbetar också för att skapa ett rikt socialt studentliv. Du kan till exempel engagera dig i olika kårföreningar, studentråd och nätverk. Som medlem får du Campuskortet, som ger dig en mängd rabatter på allt från kurslitteratur och kaffe till kollektivtrafik och träning. Genom studentkårens digitala nyhetsbrev och Facebooksida kan du hålla dig uppdaterad om vilka medlemsaktiviteter som är på gång. SUS finns i Studenthuset, Universitetsvägen 2 A. Läs mer på: sus.su.se samt följ SUS på Facebook.com/studentkar.

Studentråd

Du kan själv vara med och påverka din utbildning genom att gå med i ett studentråd. Råden består av studenter med liknande studieinriktning som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Hitta ditt råd på sus.su.se/studentrad. Genom studentkåren kan du också sitta som student-representant i institutionsstyrelser och andra beslutsfattande organ vid vårt universitet. 

Universitetsbiblioteket

Frescatibiblioteket ligger i anslutning till Södra huset, hus D. För att använda bibliotekets tjänster behöver du ditt universitetskonto och universitetskort, samt vara registrerad på din institution. På universitets-bibliotekets webbplats, su.se/biblioteket, hittar du information om lån, öppettider, sökhandledning, e-resurser, studieplatser och annan service. 

Studentpalatset

På Studentpalatset vid Odenplan finns näramare 600 läsplatser (varav 300 i tysta läsesalar) och 18 grupprum för studenter. Det finns ett kafé i huset, men också möjlighet att värma medhavd mat. Det finns gratis wifi i hela huset och möjlighet att göra utskrifter och kopior. För mer information se studentpalatset.se.
 

Läs vidare om:

Studievägledare