Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger i utkanten av Kungliga nationalstadsparken, endast tio minuter från city. Universitetsområdet är av många ansett som ett av landets vackraste och mest ändamålsenliga. Här finns mycket att se och göra också vid sidan av studierna: restauranger, pubar, festlokaler, bibliotek, sporthall med gym och det är nära till bussar, tåg och tunnelbana.

Över 3 000 studenter studerar på heltid vid Naturvetenskapliga fakulteten. Dessutom finns det ytterligare 800 personer som studerar på forskarnivå.

Med 15 institutioner, 4 centra och 4 fältstationer täcker Naturvetenskapliga fakulteten in ett brett område och har en mångfald av kvalificerade utbildningar och världsledande forskning. Vetenskap, skapande och kreativitet är tre begrepp som är gemensamma för fakulteten, och kanske är det just vår storlek och bredd som gör det möjligt för studenter och forskare inom olika discipliner att mötas och utvecklas.

Forskningen som bedrivs vid fakulteten är särskilt framträdande. Den har resulterat i en rad internationella erkännanden. Detta är något som är en stor fördel för studenterna. Genom att andelen forskare som undervisar är hög får studenterna ta del av de senaste rönen direkt i föreläsningssalen.

Läs vidare: 

Efter studierna ...